sábado, 19 de abril de 2014

APUNTES DE HISTORIA UNIVERSAL Y DE ESPAÑAAPUNTES DE HISTORIA UNIVERSAL Y DE ESPAÑA / Risco, Vicente
Edad Media. Cuadernos Primero y Segundo
Edad Moderna
Edad Contemporánea. Cuaderno Primero
Marzo de 1932
NÓS Pubricazóns Galegas e Imprenta – Hortas, 20. Santiago.
86 p, 109 p, 86 p ; 25 cm.

A serie composta polos tres manuais escritos en castelán por Vicente Risco e titulados Apuntes de Historia Universal y de España, foi editada pola editorial Nós na rúa das Hortas de Compostela en marzo de 1932.

 
Os textos ían dirixidos aos alumnos da escola Normal de Ourense.

Polo 16 ou 17 chegou alí, cidade da súa nacencia, coma profesor de historia da escola Normal, un home mozo de moito saber, un “novo”, un neósofo, coma il se decía: Vicente Risco. Era un inadaptado individualista, un centrífugo. Sedente xa, o contaito ca Terra, o anceio de dar ca esencia ética i estética do ser galego, trocóuno ao pouco tempo en centrípeto e gregario. (2)

Con trinta anos feitos e licenciado en dereito, pero sen intención de exercer como avogado, Vicente Risco matriculouse na Escola Superior de Maxisterio en Madrid, onde foi alumno de Ortega y Gasset. Tres anos máis tarde, en 1916, volveu a Ourense como catedrático de historia da escola Normal, da que chegaría a ser director.

Estes tres manuais non serían os primeiros volumes editados por Nós destinados aos alumnos da escola Normal. En 1928 a editorial tirou do prelo o manual didáctico Elementos de metodología de la historia, onde Risco ordena desde unha perspectiva ensaística as leccións impartidas durante os catro cursos de historia que seguían os futuros mestres.

Os tres cadernos da Historia Universal e de España, en cambio, resumen o currículo impartido por Risco sen teorizacións ideolóxicas, como ocorre no ensaio editado en 1928. Trátase dunha guía de estudo para os alumnos e nela abondan os nomes e as datas dos sucesos históricos, no que pretende ser soporte dun exercicio memorístico. Cito como exemplo o primeiro parágrafo do segundo caderno:

Vencedor de la Casa de York, Enrique Tudor, conde de Richmond y duque de Lancaster, fue proclamado rey de Inglaterra en 1485, y en 1486, se casó con Isabel de York, hija de Eduardo IV. Tuvo que vencer y reprimir cruelmente varias conspiraciones del partido de los York, apoyadas por Jacobo IV de Escocia, los nobles irlandeses, Carlos VIII de Francia, Margarita de Borgoña y el emperador Maximiliano I. Reprimió a los nobles y a los eclesiásticos; fundo el tribunal llamado Cámara Estrellada, con juristas hechuras suyas; codicioso y avaro, esquilmó a los contribuyentes, por medio de su ministro el cardenal Morton; impulsó la agricultura y el comercio y creó fábricas; rechazó las proposiciones de Colón, pero envió a Juan Cabot a relizar exploraciones marítimas; reunió lo menos que pudo el Parlamento; casó a su hijo, después Enrique VIII, con Catalina, hija de los Reyes Católicos, y murió en 1509.

Índice dos cadernos

EDAD MEDIA. Cuadernos primero y segundo

·        El fin del Imperio Romano
·        Las monarquías germánicas
·        La cultura en los reinos germánicos
·        Los árabes en España y la reconquista
·        El imperio de Carlomagno
·        El Asia occidental antes de Mahoma
·        El Islam
·        El mundo musulmán
·        La España árabe

EDAD MODERNA

·        Los estados modernos
·        Las guerras de Italia
·        Los descubrimientos geográficos
·        La India en tiempo de los portugueses
·        El descubrimiento de América
·        América, antes del descubrimiento
·        El Renacimiento
·        El Renacimiento en el arte
·        El Renacimiento fuera de Italia
·        Carlos V
·        La Reforma
·        Las guerras de religión
·        Felipe II
·        La cultura en la última parte del siglo XVI
·        La cultura española bajo Felipe II
·        La revolución de Inglaterra
·        España bajo los últimos Austrias
·        La cultura europea en el siglo XVII
·        La cultura española en el siglo XVII
·        Francia e Inglaterra en el siglo XVIII
·        Europa Cental en el siglo XVIII
·        La nueva Rusia
·        Los países del Sur
·        España en el siglo XVIII
·        Cultura europea en el siglo XVIII
·        Las artes y las costumbres

EDAD CONTEMPORÁNEA. Cuaderno primero

Non foi posible dispor do orixinal do terceiro caderno da serie para elaborar esta entrada.

(1)      Fonte da imaxe de Vicente Risco: capa do libro “Do caso que ll’aconteceu ô Dr. Alveiros”.
(2)      1918: NÓS. Xosé Núñez Búa. Cincuentenario de Nós, Boletín mensual da cultura galega (1920-1970). Homenaxe da Real Academia Galega. A Coruña. Outubro de 1970.


Ningún comentario:

Publicar un comentario