sábado, 16 de febreiro de 2013

O MILITARISMOO MILITARISMO / Machado, Bernardino
1927
Editorial Lar
154 p ; 17,5 cm.


O militarismo, ensaio escrito polo político portugués Bernardino Machado Guimarães, saíu do prelo de Lar en 1927.

Bernardino Machado foi investido en dúas ocasións presidente da Primeira República portuguesa, elixido por sufraxio parlamentario nos anos 1915 e 1925. Tamén sería deposto as dúas veces por un golpe militar.

A segunda destitución tivo lugar o 28 de maio de 1926, instaurándose en Portugal unha ditadura militar que había dar paso ao Estado Novo ou salazarismo. O novo réxime puxo fin aos sucesivos períodos monárquicos e republicanos, substituídos por un réxime autoritario de carácter militar, estendido até o ano 1974 en que sería derrubado pola revolución do 25 de abril.

Cando Bernardino Machado abandona Portugal e procura refuxio na Coruña, en España goberna o ditador Primo de Rivera, quen viña de disolver as cámaras en 1923, acabando co período constitucional iniciado en 1876. Naquela época as asonadas militares eran frecuentes e os gobernos militares ditatoriais auxiliábanse os uns aos outros para impedir a consolidación da democracia nos estados veciños.

Resulta evidente que as condicións de seguridade en Galiza non eran axeitadas para Machado, quen pronto decide fuxir a Francia e refuxiarse en Cambo-les-Bains. Pero antes de abandonar A Coruña acorda imprimir o seu libro O militarismo coa axuda dos republicanos coruñeses.

O mesmo Casal dá conta deste feito na entrevista concedida a Álvaro das Casas en 1934.

Recuerdo ahora – dice Casal – una tarde en que nos apareció por allí don Bernardino Machado con Villar Ponte, Cebreiro y Fernando Osorio. Quería que le editásemos su obra “O militarismo” que nadie se atrevía a imprimir. Corrimos gozosos la aventura: el libro fue impreso a espaldas de la policía e introducida toda la edición en Portugal. (1)

Este carácter clandestino da edición resulta evidente na ausencia de pé de imprenta ou calquera outra referencia editorial, por moito que a vieira inscrita contra o final do libro, obra de Castelao e que xa fora utilizada n'O bendito San Amaro, non deixe lugar a dúbidas sobre a autoría da edición.

A este feito alude nun dos seus escritos o investigador especializado na figura de Ánxel Casal, Vázquez Souza:

Também as imprensas Lar e Nós, na época corunhesa, seriam um importante centro de reuniom e propaganda contra o regime ditatorial de Primo de Rivera o que provocará um rijo controlo sobre as produçons da imprensa. Os registos policiais na procura de folhas soltas e folhetos da oposiçom republicana foi umha constante entre 1924 e 1931. O labor de impressom clandestino estava nesta etapa -pois a Corunha contava com umha importante tradiçom de impressom e prelos anarquistas- limitado aos sectores do republicanismo federal e massonaria que acabarám por convergir na importantíssima plataforma política que foi a também por estudar ORGA. O último livro impresso conjuntamente por Carré e Casal na etapa de transiçom de Lar a Nós, será o clandestino (sem pé de imprensa) O Militarismo, um duro alegado contra os espadons, do presidente no exílio da República portuguesa, o também massom Bernardino Machado, refugiado na Corunha. (2)

Sinopse da obra

Machado comeza a obra explicando os motivos que desembocaron no golpe militar.

A indisciplina política acresceu a indisciplina militar. Uma ateou mesmo a chama da outra. Nem a rebelião armada se desencadearia, se, dentro e fora do Parlamento, oradores e jornalistas não a sobrescitasem, apelando até para ela.

Non obstante e logo de recoñecer os erros dos republicanos, o Presidente xustifica os actos do seu goberno.

Ninguem hoje deixará de reconhecer que esse governo praticou actos de incontestavel alcance para a resolução do magno problema financeiro.

O cal leva a preguntarse a Machado: Porque se expoz a nação á aventura caotica do militarismo?

Os motivos que sufocaron a orde constitucional están claros para el:

Os negocios internos e externos, de maior monta, são decididos na penumbra dos gabinetes ditatoriais, arbitrariamente, atrabiliariamente (…) O governo que devia ser o paladino de todas as liberdades, coíbindo mesmo os seus excessos e abusos, é ele que em ditadura a todo instante os comete, abolindo-as implacavelmente.

Machado afirma que a República non xurdiu como un acontecemento imprevisto, senón que foi a consecuencia de séculos de loita, e reclama a recuperación das liberdades cívicas, recordando como no pasado o despotismo militar trouxo os días máis tormentosos da historia portuguesa.

A redención do país chegará da man da perfección da xustiza e a reforma da educación.

A ditadura é deseducativa da nação inteira, e quanto mais dura, mais a retrograda.

Toda ditadura é sensible ás presións das oligarquías.

A monopolização do poder por uma fação militarista, sem consciencia do interese geral, leva-a necesariamente ás imposições de todas as classes possidentes.

As divisións políticas durante a república deron o predominio á reacción: “Quem governa é a reação”. A súa estratexia, afirma, consiste en “manter no poder por certo tempo un governo militar”. Xa que logo, “vigiem-se os postos suspeitos para se colocarem em todas as posições consideradas estrategicas pessoas de inteira confiança”. A Igrexa ha cumprir tamén un papel de lexitimación da ditadura, expresada nas cerimonias presididas polo xefe do estado: “uma afirmaçao publica, oficial e decisiva, de preito á Igreja, á sua lei e aos seus direitos”.

A ditadura, ao cabo, resulta reaccionaria no político, no económico e no relixioso. O libro remata cun acendido chamamento á unidade republicana.

Reconheçam todos os republicanos os erros do passado. O poder não é propiedade de ninguem, mas da nação. Obedeçam lealmente ao seu mandato. No dia em que, derruida a ditadura pela união da nossa democracia, o povo se pronunciar livremente na rua, restaurando a integridade da sua soberania, erguer-se-ha de novo festivamente para o ceu, radiosa de esperanças, a bandeira augusta da Republica que hasteamos con altiva independencia nas nosas memoraveis campanhas. E ela cobrirá como um manto sagrado de concordia os direitos de todos os portuguêses.

(1)   Ánxel Casal (1895-1936) Textos e documentos. Dobarro Paz, Xosé Mª e Vázquez Souza, Ernesto. p. 347. Entrevista realizada por Álvaro das Casas a Ánxel Casal en 1934.
(2) Vázquez Souza, Ernesto. http://www.primeiralinha.org/abrente/literatura29.htm


Ningún comentario:

Publicar un comentario